Fitoinżynieria

Połączenie siły natury
z wiedzą farmaceutyczną

Czym jest fitoinżynieria?

Profesjonalna, kontrolowana uprawa starannie wybranych gatunków roślin, z których następnie wytwarzane są w nowoczesnych zakładach farmaceutycznych skuteczne i bezpieczne leki – to fundament fitoinżynierii.  Od pierwszego etapu procesu specjaliści nadzorują ścisłe przestrzeganie obowiązujących procedur, w tym warunki uprawy.

Rośliny lecznicze
poznaj ich właściwości

Praktycznie od zarania dziejów rośliny stanowiły podstawę tradycyjnej medycyny ludowej. Nawet najdawniejsze przekazy medyczne wyróżniały w naturalnym otoczeniu człowieka substancje różnego pochodzenia: mineralne, roślinne i zwierzęce, o silnym oddziaływaniu na organizm człowieka. Szczególnym bogactwem substancji czynnych wyróżnia się świat roślin.

Strefa eksperta
– kompendium wiedzy
dla Profesjonalistów

“Phytoneering” (fitoinżynieria) oznacza rozwój i produkcję nowoczesnych leków o całkiem nowych wymiarach jakości i skuteczności. W strefie eksperta chcemy dzielić się zdobytą wiedzą oraz know how…

Zapraszamy wkrótce

Działania Bionorica
Research

Nieustanne odkrywanie ogromnego potencjału naturalnych substancji czynnych wytwarzanych przez świat roślinny stanowi wyzwanie dla współczesnej nauki i fitoterapii. Innowacje technologiczne, zaawansowane procesy wytwórcze, produkcja standaryzowanych wyciągów z surowców naturalnych i ich dokładna analiza pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa przyczyniły się do powstania nowej dziedziny farmacji – fitoniżynierii.