Fitoinżynieria

Połączenie siły natury
z wiedzą farmaceutyczną

Czym jest fitoinżynieria?

Profesjonalna, kontrolowana uprawa starannie wybranych gatunków roślin, z których następnie wytwarzane są w nowoczesnych zakładach farmaceutycznych skuteczne i bezpieczne leki – to fundament fitoinżynierii.  Od pierwszego etapu procesu specjaliści nadzorują ścisłe przestrzeganie obowiązujących procedur, w tym warunki uprawy.

Rośliny lecznicze
poznaj ich właściwości

Praktycznie od zarania dziejów rośliny stanowiły podstawę tradycyjnej medycyny ludowej. Nawet najdawniejsze przekazy medyczne wyróżniały w naturalnym otoczeniu człowieka substancje różnego pochodzenia: mineralne, roślinne i zwierzęce, o silnym oddziaływaniu na organizm człowieka. Szczególnym bogactwem substancji czynnych wyróżnia się świat roślin.

Strefa eksperta
– kompendium wiedzy
dla Profesjonalistów

“Phytoneering” (fitoinżynieria) oznacza rozwój i produkcję nowoczesnych leków o całkiem nowych wymiarach jakości i skuteczności. W strefie eksperta chcemy dzielić się zdobytą wiedzą oraz know how…

Działania Bionorica
Research

Nieustanne odkrywanie ogromnego potencjału naturalnych substancji czynnych wytwarzanych przez świat roślinny stanowi wyzwanie dla współczesnej nauki i fitoterapii. Innowacje technologiczne, zaawansowane procesy wytwórcze, produkcja standaryzowanych wyciągów z surowców naturalnych i ich dokładna analiza pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa przyczyniły się do powstania nowej dziedziny farmacji – fitoniżynierii.