Działania
Bionorica Research

Nieustanne odkrywanie ogromnego potencjału naturalnych substancji czynnych wytwarzanych przez świat roślinny stanowi wyzwanie dla współczesnej nauki i fitoterapii. Innowacje technologiczne, zaawansowane procesy wytwórcze, produkcja standaryzowanych wyciągów z surowców naturalnych i ich dokładna analiza pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa przyczyniły się do powstania nowej dziedziny farmacji – fitoniżynierii.

Firma Bionorica wytwarza produkty lecznicze – leki, wykorzystując zarówno potencjał roślin leczniczych i pozyskiwanych z nich surowców roślinnych jak i wiedzę z zakresu nowoczesnych metod badawczych. Od ponad dekady firma inwestuje dużą część zysków w badania nad substancjami czynnymi pochodzenia naturalnego.

W Polsce dostępnych jest  dziewięć produktów leczniczych firmy Bionorica. Mają one zastosowanie w schorzeniach dróg oddechowych, układu odpornościowego, układu moczowego, w dolegliwościach kobiecych oraz zaburzeniach snu. Wszystkie zostały dopuszczone do obrotu i stosowania w lecznictwie na podstawie pozytywnych wyników procesów rejestracyjnych.

Założona w marcu 2005 r. Bionorica Research S.A. jest spółką – córką firmy Bionorica SE. Jej zadaniem jest zintensyfikowanie badań nad rozwojem leków roślinnych. Prowadzone na najwyższym światowym poziomie fitochemiczne badania laboratoryjne umożliwiają skuteczną i powtarzalną analizę materiału roślinnego oraz potwierdzanie działania substancji czynnych zawartych w surowcach dostarczonych do laboratorium.

Firma dysponuje zaawansowanym kompleksem badawczym, wyposażonym m.in. w nowoczesną aparaturę analityczną służącą do szczegółowego analizowania pozyskanych ekstraktów; posiada również urządzenia umożliwiające preparatywne oczyszczanie składników. Badania prowadzone podczas całego procesu produkcji gwarantują wytwarzanie nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych.

Bionorica Research współpracuje z wybitnymi ekspertami z zakresu fitoterapii z Uniwersytetów w Wiedniu i Grazie, ponadto z Instytutami w Insbrucku: Chemii Analitycznej i Radiochemii, Farmakognozji, Botaniki oraz Farmakologii.

Bionorica – prekursor fitoinżynierii

Firma Bionorica jest wiodącym producentem leków roślinnych, posiadającym w swoim portfolio leki: Sinupret®, Sinupret® eXtract, Bronchipret® TE, Imupret® N, Canephron® N, Cyclodynon®, Kilmadynon®, Mastodynon®, Lunapret®. Jest jednym ze światowych prekursorów fitoinżynierii – czyli wykorzystania mocy natury zawartej w substancjach pochodzenia naturalnego w połączeniu z nowoczesnymi badaniami naukowymi i innowacyjną technologią oraz procedurami i metodami zapewniającymi optymalny i sprawdzalny skład jakościowy i zawartość  substancji istotnych dla działania leku naturalnego.

Zgodnie ze swoją filozofią Bionorica wychodzi naprzeciw potrzebom lekarzy i pacjentów poszukujących nowych leków. Dostarcza  im  skuteczne, bezpieczne i dobrze tolerowane przez organizm leki pochodzenia naturalnego.

Bionorica założona w 1933 roku w Norymberdze przez  Josefa Poppa zatrudnia obecnie ponad 1600 pracowników w 17 oddziałach na 5 kontynentach: w Afryce, Ameryce, Australii, Azji i Europie.

Strefa eksperta
– kompendium wiedzy
dla Profesjonalistów

“Phytoneering” (fitoinżynieria) oznacza rozwój i produkcję nowoczesnych leków o całkiem nowych wymiarach jakości i skuteczności. W strefie eksperta chcemy dzielić się zdobytą wiedzą oraz know how…

Zapraszamy wkrótce

Rośliny lecznicze
poznaj ich właściwości

Praktycznie od zarania dziejów rośliny stanowiły podstawę tradycyjnej medycyny ludowej. Nawet najdawniejsze przekazy medyczne wyróżniały w naturalnym otoczeniu człowieka substancje różnego pochodzenia: mineralne, roślinne i zwierzęce, o silnym oddziaływaniu na organizm człowieka. Szczególnym bogactwem substancji czynnych wyróżnia się świat roślin.